Thẻ: Vị linh mục Ấn Độ đạp xe đi thăm giáo dân trong thời gian cách ly vì đại dịch