Kinh nguyện của người đang yêu

Kinh nguyện của người đang yêu

Lạy Chúa, con đang yêu và tình con vương đầy yếu đuối, tội lụy như chính con. Con biết mình tội lỗi: lỗi nào cũng lớn, tội nào cũng trọng. Nhưng trong chính những bất toàn, khiếm khuyết đó, con...

Ý Nghĩa Kinh Truyền Tin

Ý Nghĩa Kinh Truyền Tin

Trong Tông huấn về lòng sùng kính Ðức Trinh Nữ Maria (Marialis Cultus, 41), Ðức Phaolô VI ân cần khuyên nhủ giữ mỹ tục đọc kinh Truyền tin hằng ngày ba lần: sáng, trưa, và tối. Kinh Truyền tin là...

Lời Chúa mỗi ngày

Đang cập nhật

Bài viết nổi bật